Victoria Fagoaga Goya

Manoli Arrechea Ariztia

Paulino Urtasun Santesteban

José Obregozo Gamio

María Gamio Vicondoa.

Juan José Apeceche Ariztía

Maria Teresa Celayeta Echenique

Guillermo Echenique Mendicoa

Juan Francisco Dorregaray Michelena